Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia. Jednak wybudowanie ogrodzenia od strony drogi, ulicy, placu i innych miejsc publicznych oraz pozostałych ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m zmusza do zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej jest to starosta).

Inwestor powinien zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiar postawienia ogrodzenia co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do jego budowy lub remontu. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia, dołączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Ogrodzenie może przylegać do budynków i innych obiektów na sąsiedniej działce.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonywania robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

Organ administracji wnosi sprzeciw w formie decyzji, jeżeli budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy. Brak decyzji organu uprawnia więc inwestora do rozpoczęcia działania budowlanego.

Na budowę ogrodzenia pomiędzy prywatnymi działkami nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Jednak jeżeli ogrodzenie jest wyższe niż 2,20 m, wymagane jest dokonanie zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej (takim organem najczęściej jest starosta). Sprawy te reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Art. 30 (Obowiązek zgłoszenia). Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m Żaden z przepisów Prawa budowlanego nie reguluje i nie określa wysokości ogrodzeń. Ta sprawa może być uregulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile takowy jest opracowany. Te plany znajdują się w urzędach gmin bądź miast. Ogrodzenie może przylegać do budynków i innych obiektów na sąsiedniej działce.

baner-blogi6

Trafiłes na tę stronę szukając:

 • pozwolenie na ogrodzenie z siatki
 • pozwolenie na ogrodzenie
 • budowa ogrodzenia z siatki
 • zmiany w prawie budowlanym 2012
 • wymiana ogrodzenia
 • prawo budowlane 2012
 • czy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie
 • przepisy budowlane 2012
 • nowelizacja prawa budowlanego 2012
 • pozwolenie na płot
 • zgłoszenie budowy ogrodzenia wzór
 • budowa ogrodzenia z siatki pozwolenie
 • czy na ogrodzenie trzeba miec pozwolenie
 • pozwolenie na ogrodzenie 2012
 • pozwolenie na budowe ogrodzenia betonowego
 • pozwolenie na ogrodzenie posesji
 • wymiana ogrodzenia od drogi
 • jak postawic płot betonowy
 • pozwolenie na płot betonowy
 • pozwolenie na budowe 2012
 • czy na płot trzeba mieć pozwolenie
 • pozwolenie na budowę ogrodzenia
 • zmiana ogrodzenia
 • gdzie zgłosic budowe ogrodzenia
 • zgłoszenie ogrodzenia wzór

Leave a Reply